شرکت حمل و نقل خشايار ايرانيان

تاريخچه :

شركت حمل و نقل فرآورده هاي نفتي خشايار ايرانيان با اخذ مجوزهاي لازم از شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران و سازمان حمل و نقل پايانه هاي استان خوزستان در سال 1387 به مديريت آقاي عبدالغفار احمدي تاسيس شد.

سهامداران اين شركت عبارتند از : حشمت الله كيواني ، مرضيه احمدي بروجني، سولماز كيواني و سميرا كيواني مي باشند.
بازرسان اين شركت عبارتند از علي تقوي فرو سيد كمال شريف زاده هستند.