شرکت حمل و نقل خشايار ايرانيان

خدمات و فعاليت ها :

- حمل و تامين سوخت مورد نياز جايگاه هاي سطح شهر و بين راهي استان
- تامين سوخت مورد نياز كارخانجات صنعتي
- حمل و تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي توليد برق
- تامين سوخت مورد نياز شركت هاي خصوصي و دولتي و شهرداري ها
- صدور بارنامه متناسب با بارهای مورد نیاز صنایع ، کارخانه ها ، تجار و بازرگانان همراه با استاندارد هاي ايمني و كنترل كيفي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران
- انعقاد قرارداد با شرکتها در زمینه حمل و نقل و امور مرتبط